Faa-Jeng Lin

Emeritus Chair Professor

Mei-Ling Shyu

Emeritus Chair Professor

Wen-Cheng Pu

Professor

Meng-Hui Wang

Lifetime Distinguished Professor

Kuei-Hsiang Chao

Distinguished Professor

Neng-Sheng Pai

Distinguished Professor

Hung-Cheng Chen

Professor

Wen-Tsai Sung

Distinguished Professor

Ming-Yuan Shieh

Professor

Cheng-Chien Lin

Professor

Chun-Cheng Lin

Professor

Chia-Hung Lin

Professor

Chin-Pao Hung

Professor

Ying-Che Kuo

Professor

Cheng-Yu Yeh

Professor

Cheng-Tao Tsai

Professor

Chiu-Keng Lai

Professor

Yung-Chang Luo

Professor

Pi-Yun Chen

Associate Professor & Chair

Long-Yi Chang

Associate Professor

Ying-Piao Kuo

Associate Professor

Kuo-Hua Huang

Associate Professor

Hsiang-Yueh Lai

Associate Professor

Chin-Tsung Hsieh

Associate Professor

Jian-Xing Wu

Assistant Professor

Bo-Lin Jian

Assistant Professor

Feng-Chang Gu

Assistant Professor

Shiue-Der Lu

Assistant Professor

Yeu-Torng Yau

Assistant Professor

Ming-Tsung Yeh

Assistant Professor

Shih-Kuen Changchien

Assistant Professor

Yue-Jing He

Associate Professor and Department Chair

Hsin-Chiang You

Professor

Yu-Cherng Hung

Associate Professor

Juo-Chen Chen

Associate Professor

Jye-Chau Su

Assistant Professor

Kuang-Hui Tang

Assistant Professor

Ying-Yi Chu

Assistant Professor

Po-Yi Kuo

Assistant Professor

Ying-Chieh Chen

Lecturer

Wen-Yuan Chen

Professor

Yue-Jing He

Professor

Hung-Kuang Chen

Associate Professor

Chi-Chun Chen

Associate Professor

Pai-Hsun Chen

Associate Professor

Chung-Ho Tsai

Assistant Professor

Meng-Hua Yen

Assistant Professor

Hung-Jen Wang

Assistant Professor

Hsiung-Cheng Lin

Distinguished Professor

Jun-Juh Yan

Professor

San-Fu Wang

Associate Professor

Cheng-Yu Peng

Assistant Professor

Hang-Hong Kuo

Assistant Professor

Guan-Jhu Chen

Assistant Professor

Chu-En Lin

Assistant Professor

Jan-Dong Tseng

Associate Professor

Chen-Kun Tsung

Associate Professor

Cheng-Jian Lin

Chair Professor

Sian-Jhu Wu

Professor

Chi-Yuan Lin

Professor

Chuin-Mu Wang

Professor

Ruey-Maw Chen

Professor

Sheng-Chih Yang

Professor & Chair

Tsung-Hung Lin

Professor

Chia-Chen Lin

Professor

Guo-Shiang Lin

Associate Professor

Shih-Yen Huang

Associate Professor

Cheng-Yi Yu

Associate Professor

Yi-Ying Chang

Associate Professor

Hsueh-Yi Lin

Associate Professor

Chi-Husng Shih

Associate Professor

Ming-Te Chen

Assistant Professor

Syuan-Jhao Huang

Assistant Professor

Yu-Chi Liu

Assistant Professor

Chuan-Wang Chang

Assistant Professor

Chuin-Mu Wang

Professor

Cheng-Jian Lin

Professor

Guo-Shiang Lin

Professor

Jia-Jen Lin

Professor

Chieh-Ling Huang

Associate Professor

Chun-Lung Chang

Assistant Professor

Wei-Jong Yang

Assistant Professor

Sheng-wei Huang

Assistant Professor

Yen-Yu Chen

Associate Professor

Chen-Kun Tsung

Associate Professor

Yu-Chi Liu

Assistant Professor

Shao-Wei Chu

Assistant Professor

Chuan-Kang Liu

Associate Professor

Ku-Yaw Chang

Assistant Professor

Cheng-Hung Chuang

Associate Professor

Bing-Rui Liu

Assistant Professor

Sheng-Chih Yang

Professor

Chuin-Mu Wang

Professor

Meng-Hui Wang

Lifetime Distinguished Professor

Jung-Lung Chiang

Associate Professor

Wen-Tsai Sung

Professor

Ying-Chang Li

Assistant Professor

Cheng-Chien Lin

Professor

Chia-Chen Lin

Professor

Chi-Yuan Lin

Professor

Hsiung-Cheng Lin

Distinguished Professor

Yeu-Torng Yau

Assistant Professor

Chi-Chun Chen

Associate Professor

Hung-Cheng Chen

Distinguished Professor & Chair

Hsin-Chiang You

Professor

Kuei-Hsiang Chao

Distinguished Professor

Meng-Hua Yen

Assistant Professor